sábado, 19 de junio de 2010

peyagolosa


CURSOS
A LA SEU
DEL PENYAGOLOSA
2010
2
1. El desenvolupament turístic integrat
a les àree s de muntanya
Les àrees de muntanya dels nostres espais es troben entre les
denominades “àrees desfavorides” de la Unió Europea.
Aquestes àrees estan tenint moltes dificultats en els processos
actuals, amb problemes d’inserció i dinamisme socioeconòmic.
No obstant això, el comportament de la societat postmoderna del
món occidental està provocant un apropament entre els
espais de muntanya i natura perifèrics i l’espai urbà. En aquesta
nova relació la demanda requereix al mateix temps autenticitat
en els productes agroalimentaris i artesanals i una major varietat
d’activitats recreatives i d’oci amb la natura, a més de buscar en
aquests espais els seus trets d’identitat cultural, en certa mesura
perduts en els processos de globalització.
Programa
Divendres 25 de juny
16.30 h “L’ordenació i planificació turística en àrees de muntanya”,
Diego López Olivares, director del Gabinet d’Estudis
Turístics de la Universitat Jaume I (GETUR).
18.30 h “La posada en valor dels recursos territorials turístics”,
Juan Bautista Ferreres Bonfill, tècnic superior del Gabinet
d’Estudis Turístics de la Universitat Jaume I (GETUR).
Dissabte 26 de juny
10 h “Controvèrsies i oportunitats en les àrees de muntanya
de Castelló”, Emili Obiol Menero, Universitat de València,
Departament de Geografia.
12 h “La imatge de marca com element dinamitzador del
turisme als municipis de muntanya”, Javier Solsona
Monzones, Universitat Jaume I.
16 h Taula redona: “Els espais de muntanya: situació actual i
reptes de futur”.
Participants: alcalde de Vistabella, José Joaquín Gual,
Diego López Olivares, Artur Aparici Castillo, Emilio Obiol
Menero i Juan Bautista Ferreres Bonfill.
Coordinació: Artur Aparici, Departament de Filosofia i Sociologia
de l’UJI i Diego López, Director del Gabinet
d’Estudis Turístics de la Universitat Jaume I
(GETUR).
Durada: 12 hores
Dies: 25 i 26 de juny de 2010
Lloc: Edifici Cultural Polifuncional (antiga presó)
C/ Jesús, 5. Vistabella del Maestrat
3
2. Natura a un pas del cel
La biodiversitat o diversitat biològica és un capital natural únic
i diferent en cada territori, resultat d’un llarguíssim procés evolutiu.
Enguany se celebra l’Any Internacional de la Biodiversitat.
Amb aquest motiu, en aquest curs volem fer una primera aproximació
als valors naturalístics del Penyagolosa, a la seua diversitat
botànica i faunística. Els curs comptarà també amb dues
conferències generalistes: la d’inauguració, sobre la relació dels
insectes amb l’home i la de cloenda, sobre la fèrtil simbiosi entre
l’art i la natura.
El curs inclou una visita al Parc Natural del Penyagolosa i, a més
a més, les persones participants rebran com a obsequi el llibre
Els nostres naturalistes (2 volums), editat per la revista Mètode
de la Universitat de València.
Programa
Divendres 11 de juny
17 h “Insectes i humans: una relació complicada?”, Josep A.
Jacas, catedràtic d’universitat de Producció Vegetal,
Universitat Jaume I.
18 h “Àngels i dimonis: les plagues forestals i el seu control
biològic”, Tatiana Pina, investigadora contractada
doctora, Producció Vegetal, Universitat Jaume I.
19 h “Flora i vegetació del Parc Natural del Penyagolosa”, Simón
Fos, doctor en Ciències Biològiques, tècnic de la Conselleria
de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge.
20 h “Els ocells del Penyagolosa”, Carles Santana, biòleg,
gestor mediambiental.
Dissabte 12 de juny
10 h Eixida naturalística al Parc Natural del Penyagolosa (eixida
des de l’ermita de Sant Joan de Penyagolosa).
Rebuda del director del Parc Natural, Josep Carda, a la
Casa Forestal.
17 h “Natura i art a un pas del cel”, Martí Domínguez,
professor titular d’universitat, Periodisme, director de la
revista Mètode, Universitat de València.
Coordinació: Josep Anton Jacas, catedràtic d’universitat de
Producció Vegetal, Universitat Jaume I.
Durada: 12 hores
Horari: divendres de 17 a 21 h i dissabte de 10 a 18 h,
aproximadament (l’hora de finalització dependrà
del transcurs de la jornada).
Dies: 11 i 12 de juny de 2010
Lloc: Edifici Cultural Polifuncional (antiga presó)
C/ Jesús, 5. Vistabella del Maestrat
4
3. Curs d’arquitectura de pedra seca
El gran atractiu dels pobles de l’interior de la província de Castelló
és el paisatge, l’arquitectura, els seus habitants, les cultures i
les tradicions. Tots aquests aspectes constitueixen el patrimoni
cultural d’un territori o zona.
La finalitat del curs és donar a conèixer el patrimoni arquitectònic
del poble de Vistabella del Maestrat i també les tècniques
constructives necessàries per a la intervenció en la restauració
i rehabilitació del patrimoni cultural.
Programa
Dimarts 13 juliol
10.30 h Inauguració.
11 h Conferència a càrrec del responsable del Museu Etno
gràfic de València.
12. 30 h “La pedra seca de Benafigos”, Miguel Angel Martí
(Llibre sobre la pedra seca a Benafigos)
16 h Conferència de Fermín Font, Universitat Jaume I.
17.30 h Projecció d’un documental.
Dimecres 14 juliol
10 h Conferència d’Ángel Pitarch, Universitat Jaume I.
11.30 h Conferència d’Ángel Albert.
13 h Conferència sobre el comerç de la neu, Pascual Boira.
16 h Conferència de Juan Antonio García, Universitat
Jaume I.
17.30 h Projecció d’un documental.
Dijous 15 juliol
10 h Presentació de llibre, Xavier Allepuz.
11.30 h Visita guiada per Vistabella i voltants.
16 h Taller organitzat per l’Associació Grèvol.
Coordinació: Teresa Gallego, Departament d’Enginyeria
Mecànica i Construcció de la Universitat
Jaume I
Durada: 20 hores
Horari: de 10 a 14 h i de 16 a 19 h.
Dies: 13, 14 i 15 de juliol de 2010
Lloc: Edifici Cultural Polifuncional (antiga presó)
C/ Jesús, 5. Vistabella del Maestrat
4. La patata: denominació d’origen,
varietats i cuina
L’alumnat d’aquest curs podrà aprofundir en tot allò relacionat
amb la promoció, el cultiu i la gastronomia d’aquest aliment.
Per oferir una visió completa del diversos aspectes que envolten
la patata, el curs s’estructura en tres parts:
Denominació d’origen: requisits • bàsics perquè un producte
puga obtenir aquesta denominació i pautes bàsiques de
comunicació i màrqueting per aprofitar aquest avantatge
competitiu.
• Varietats i cultiu: tipus de patates i consells pràctics per a
millorar-ne el cultiu.
• Gastronomia: diverses formes i consells per cuinar i gaudir
de les patates de Vistabella.
Programa:
Divendres 24 setembre
17 h Requisits, procediments i avantatges comunicatius de la
denominació d’origen per a un territori.
Dissabte 25 de setembre
10 h Apropament a les varietats de la patata i millores de cultiu
(amb eixida- taller pràctic per conèixer les varietat
autòctones si les condicions ho permeten).
16 h Taller gastronòmic: aprèn a cuinar i gaudir de la patata de
Vistabella.
Professorat: Cristina Oñate i Carlos Fanjul (Departament de
Ciències de la Comunicació de a Universitat
Jaume I), Salvador Roselló (Departament de
Ciències Agràries i del Medi Natural de l’UJI) i
José Aguilar i Francisco González (Aula de Gastronomia
de l’UJI).
Durada: 12 hores
Horari: divendres de 17 a 21h i dissabte de 10 a 14 h i
de 16 a 20 h.
Dies: 24 i 25 de setembre de 2010
Lloc: Edifici Cultural Polifuncional (antiga presó)
C/ Jesús, 5. Vistabella del Maestrat
5
6
IN FORMACIÓ I MATRICULA
CURSOS A LA SEU DEL PENYAGOLOSA 2010
1. El desenvolupament tur ístic integrat
a les àres de muntan ya
2. La NATURA A UN PAS DEL CEL
3. Curs d’ar quitectura de pedra seca
4. La patata : denominaci ó d’origen , varietats i cuina
Preu
18 euros per al públic en general.
50% de descompte per a estudiants de l’UJI i socis i sòcies de
SAUJI.
Matriculació
Totes aquelles persones interessades han de realitzar la inscripció
a través de la pàgina web: http://inscripcio.uji.es i presentar el
justificant de pagament per fax al número 964 728832 o per correu
electrònic a seudelpenyagolosa@uji.es
Certificats
Es certificarà l’assistència al curs a les persones que hagen assistit
almenys al 80% de les hores de classe i que hagen signat
el control corresponent.
Més informació
Tel. 964 389007 / 964 729189
seudelpenyagolosa@uji.es
www.campusobert.uji.es
Allojament
Tot els alumnes podran gaudir d’un 10% de descompte en les
cases rural de Vistabella.
Informació i contacte: www.vistabelladelmaestrat.net
El cursos es podran convalidar per 0,5 crèdits
de lliure elecció/optatius (graus) als estudis
de la Universitat Jaume I
7
Direcció
Jaume Gual Ortí, Departament d’Enginyeria de Sistemes Industrials
i Disseny. | Carmen Gracia Beneyto, Universitat de València.
Programa
Dimarts, 6 de juliol
11.30 Recepció i lliurament de material.
11.50 Inauguració del curs.
12.00 «Art i natura». Carmen Gracia, Universitat de València.
16.00 Presentació de projectes artístics: Monique Bastians,
artista plàstica; Sergio Ferrúa, artista plàstic; Sebastià
Carratalà / Ana Moner, artistes plàstics.
21.00 Final de la sessió.
Dimecres, 7 de juliol
Sessions paral•leles. 09.00-14.00 h; 15.00-21.00 h.
Teoria i pràctica del projecte:
Sessió 1: «Unicel•lulars: paisatges mínims». Monique
Sessió 2: «Medi ambient i educació artística a través de l’art: flor
a terra». SergioFerrúa.
Sessió 3: «Paisatges fossilitzats, l’arquitectura de podra seca».
Sebastià Carratalà / Ana Moner.
Dijous, 8 de juliol
Sessions paral•leles. 09.00-14.00 h; 15.00-21.00 h.
Teoria i pràctica del projecte:
Sessió 1: «Unicel•lulars: paisatges mínims (II)». Monique Bastians.
Sessió 2: «Medi ambient i educació artística a través
de l’art: flor a terra (II)». Sergio Ferrúa.
Art i paisatge
a l’espai públic
Vistabella. 6, 7, 8 i 9 de juliol
DCU’ERSSTOIUS JULIO 2010
4
Nombre màxim d’assistents: 25. Duració: 35 h
Crèdits reconeguts per l’UJI: 1,5 crèdits
Preus de la matrícula: 60 euros per a estudiantat de primer i segon cicle
(s’ha d’adjuntar el carnet d’estudiantat) i membres de SAUJI; 70 euros per
a estudiantat de tercer cicle (s’ha d’adjuntar el carnet d’estudiantat i un
justificant de no tenir cap contracte laboral); 90 euros per a professorat i
públic en general.
Formalització de la matrícula: La matriculació es pot fer únicament per Internet,
en la pàgina: http://inscripcio.uji.es.
Més informació: Servei d’Activitats Socioculturals (SASC) de l’UJI.
Tel.: 964 728 896. Adreça electrònica: sasc@uji.es
Aula de
CINEMA
a les seus 2010
Se u del Pe nyagolosa
Cicle “L’anime de Miyazaki “(juny)
Cicle “Nova comèdia americana” (juliol)
Cicle “Dones darrere la càmera” (juliol)
Cicle “Eric Rohmer” (setembre)
Cicle “Xiques adolescents” (octubre)
Cicle “Alfred Hitchcock” (novembre)
Cicle “Billy Wilder “(desembre)
Aula de
cinema i
creació juvenil
Ajuntament
de Vistabella

No hay comentarios:

Publicar un comentario